Skip to main content

Zoidiofilija značenje

Šta znači Zoidiofilija


Zoidiofilija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoidiofilija (od grčke reči: zoidion životinjica, phileo volim) vot. prenošenje polena pomoću životinja (insekata); zoidiofilne biljke one čiji polen prenose životinje, naročito insekti.

Reč Zoidiofilija napisana unazad: ajilifoidioz

Zoidiofilija se sastoji od 12 slova.

sta je Zoidiofilija

Slično:
Zoičan životinjski, koji potiče od životinja; životni, koji održa...
Zoilos grčki govornik iz Amfi-pola, u Trakiji, živeo u Š veku pre...
Zoizam život životinja, životni proces kod životinja....
Zoidiofilija vot. prenošenje polena pomoću životinja ; zoidiofilne bilj...
Sve reči na slovo z