Skip to main content

Zoizam značenje

šta znači Zoizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoizam (od grčke reči: zoe život) život životinja, životni proces kod životinja.

Reč Zoizam sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. зое живот) живот животиња, животни процес код животиња.


Zoičan životinjski, koji potiče od životinja; životni, koji održava život,...
Zoilos grčki govornik iz Amfi-pola, u Trakiji, živeo u Š veku pre n.e., poz...
Zoizam život životinja, životni proces kod životinja....
Zoidiofilija vot. prenošenje polena pomoću životinja ; zoidiofilne biljke one čij...
Sve reči na slovo z