Skip to main content

Zoilos značenje

šta znači Zoilos

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoilos (gr. Zoilos) grčki govornik iz Amfi-pola, u Trakiji, živeo u Š veku pre n.e., poznat kao pakostan kritičar Homerovih pesama, zbog čega se i danas njegovim imenom obeležava pakostan kritičar i kudilac.

Reč Zoilos sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (гр. Зоилос) грчки говорник из Амфи-пола, у Тракији, живео у Ш веку пре н.е., познат као пакостан критичар Хомерових песама, због чега се и данас његовим именом обележава пакостан критичар и кудилац.


Zoičan životinjski, koji potiče od životinja; životni, koji održava život,...
Zoilos grčki govornik iz Amfi-pola, u Trakiji, živeo u Š veku pre n.e., poz...
Zoizam život životinja, životni proces kod životinja....
Zoidiofilija vot. prenošenje polena pomoću životinja ; zoidiofilne biljke one čij...
Sve reči na slovo z