Skip to main content

Kamion značenje

Šta znači Kamion

Na latinici: Definicija i značenje reči Kamion (fr. camion) velika teretna kola, teretni automobil.

Reč Kamion napisana unazad: noimak

Kamion se sastoji od 6 slova.

Šta je Kamion

На Ћирилици: (фр. цамион) велика теретна кола, теретни аутомобил.

Slično: 
Kamdžija bič; kandžija....
Kamfor bela smola kamforovog drveta, sagorljiva i jakog mirisa i ukusa; upo...
Kamfin hen. materija koja se pomoću joda dobiva iz kamfora; mešavina terpe...
Kamufdirati prerušiti, prerušavati; voj. obojiti ratni materijal tako da se ne...
Kamuflaža prerušivanj-e, prerušenje, preobražavanje; voj. bojadi-sanje ratnog...
Kamut ogrlina, ogrljak koji se stavlja životinji oko vrata; okovratnik n...
Sve reči na slovo K