Skip to main content

Kamfor značenje

šta znači Kamfor

Na latinici: Definicija i značenje reči Kamfor (od latinske reči: camphora) bela smola kamforovog drveta, sagorljiva i jakog mirisa i ukusa; upotrebljava se mnogo u fabrikaci-ji celuloida i eksploziva, a u medicini, u alkoholnom rastvoru (špiritus-kamfor), za trljanje kod reumatizma i neuralgije, naročito kod slabosti srca i krvnih sudova, zapaljenja pluća i dr.

Reč Kamfor sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. цампхора) бела смола камфоровог дрвета, сагорљива и јаког мириса и укуса; употребљава се много у фабрикаци-ји целулоида и експлозива, а у медицини, у алкохолном раствору (шпиритус-камфор), за трљање код реуматизма и неуралгије, нарочито код слабости срца и крвних судова, запаљења плућа и др.


KAMEN U BUBREGU Kamen u bubregu se definiše kao prisustvo kamena u sabirnim tubulima,...
Kamdžija bič; kandžija....
Kamfor bela smola kamforovog drveta, sagorljiva i jakog mirisa i ukusa; upo...
Kamfin hen. materija koja se pomoću joda dobiva iz kamfora; mešavina terpe...
Kamufdirati prerušiti, prerušavati; voj. obojiti ratni materijal tako da se ne...
Kamuflaža prerušivanj-e, prerušenje, preobražavanje; voj. bojadi-sanje ratnog...
Sve reči na slovo k