Skip to main content

KAMEN U BUBREGU značenje

šta znači KAMEN U BUBREGU

Na latinici: Definicija i značenje reči KAMEN U BUBREGU Kamen u bubregu (Nefrolitijaza) se definiše kao prisustvo kamena u sabirnim tubulima, u čašicama i karlici bubrega. Kamenci su klinički značajni jer mogu izazvati opstrukciju normalnog protoka mokraće, pospešiti nastanak urinarne infekcije, a mogu izazvati i jak bol.

Reč KAMEN U BUBREGU sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: Камен у бубрегу (Нефролитијаза) се дефинише као присуство камена у сабирним тубулима, у чашицама и карлици бубрега. Каменци су клинички значајни јер могу изазвати опструкцију нормалног протока мокраће, поспешити настанак уринарне инфекције, а могу изазвати и јак бол.


KAMEN U BUBREGU Kamen u bubregu se definiše kao prisustvo kamena u sabirnim tubulima,...
Kamdžija bič; kandžija....
Kamfor bela smola kamforovog drveta, sagorljiva i jakog mirisa i ukusa; upo...
Kamfin hen. materija koja se pomoću joda dobiva iz kamfora; mešavina terpe...
Kamufdirati prerušiti, prerušavati; voj. obojiti ratni materijal tako da se ne...
Kamuflaža prerušivanj-e, prerušenje, preobražavanje; voj. bojadi-sanje ratnog...
Sve reči na slovo k