Skip to main content

Kamuflaža značenje

šta znači Kamuflaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Kamuflaža (fr. camouflage) prerušivanj-e, prerušenje, preobražavanje; vojska: bojadi-sanje ratnog materijala tako da se ne razlikuje od okoline u kojoj se nalazi;figurativno: zavaravanje (traga islično:).

Reč Kamuflaža sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. цамоуфлаге) прерушивањ-е, прерушење, преображавање; вој. бојади-сање ратног материјала тако да се не разликује од околине у којој се налази; фиг. заваравање (трага и сл.).


KAMEN U BUBREGU Kamen u bubregu se definiše kao prisustvo kamena u sabirnim tubulima,...
Kamdžija bič; kandžija....
Kamfor bela smola kamforovog drveta, sagorljiva i jakog mirisa i ukusa; upo...
Kamfin hen. materija koja se pomoću joda dobiva iz kamfora; mešavina terpe...
Kamufdirati prerušiti, prerušavati; voj. obojiti ratni materijal tako da se ne...
Kamuflaža prerušivanj-e, prerušenje, preobražavanje; voj. bojadi-sanje ratnog...
Sve reči na slovo k