Skip to main content

Kamdžija značenje

šta znači Kamdžija

Na latinici: Definicija i značenje reči Kamdžija (tur. Kamci) bič; kandžija.

Reč Kamdžija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур. Камци) бич; канджија.


KAMEN U BUBREGU Kamen u bubregu se definiše kao prisustvo kamena u sabirnim tubulima,...
Kamdžija bič; kandžija....
Kamfor bela smola kamforovog drveta, sagorljiva i jakog mirisa i ukusa; upo...
Kamfin hen. materija koja se pomoću joda dobiva iz kamfora; mešavina terpe...
Kamufdirati prerušiti, prerušavati; voj. obojiti ratni materijal tako da se ne...
Kamuflaža prerušivanj-e, prerušenje, preobražavanje; voj. bojadi-sanje ratnog...
Sve reči na slovo k