Skip to main content

Kamfin značenje

šta znači Kamfin

Na latinici: Definicija i značenje reči Kamfin (od latinske reči: camphora) hen. materija koja se pomoću joda dobiva iz kamfora; mešavina terpentina i špiritusa koju u Se-vernoj Americi upotrebljavaju kao gorivo u lampama.

Reč Kamfin sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. цампхора) хен. материја која се помоћу јода добива из камфора; мешавина терпентина и шпиритуса коју у Се-верној Америци употребљавају као гориво у лампама.


KAMEN U BUBREGU Kamen u bubregu se definiše kao prisustvo kamena u sabirnim tubulima,...
Kamdžija bič; kandžija....
Kamfor bela smola kamforovog drveta, sagorljiva i jakog mirisa i ukusa; upo...
Kamfin hen. materija koja se pomoću joda dobiva iz kamfora; mešavina terpe...
Kamufdirati prerušiti, prerušavati; voj. obojiti ratni materijal tako da se ne...
Kamuflaža prerušivanj-e, prerušenje, preobražavanje; voj. bojadi-sanje ratnog...
Sve reči na slovo k