Skip to main content

Ab eterno značenje

šta znači Ab eterno

Na latinici: Definicija i značenje reči Ab eterno (latinski ab eterno) oduvek, od iskona, od pamtiveka.

Reč Ab eterno sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аб етерно) одувек, од искона, од памтивека.


Ab hodierno od danas, od današnjeg dana....
Ab hink prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena....
Ab ovo ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova...
Ab intestato prav. bez testamenta...
Ab instancija prav. v. pod instancija. ...
Ab inkunabulis od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena...
Sve reči na slovo a