Skip to main content

Ab instancija značenje

šta znači Ab instancija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ab instancija (latinski ab instantia)pravo: v. pod instancija.

Reč Ab instancija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. аб инстантиа) прав. в. под инстанција.


Ab hodierno od danas, od današnjeg dana....
Ab hink prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena....
Ab ovo ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova...
Ab intestato prav. bez testamenta...
Ab instancija prav. v. pod instancija. ...
Ab inkunabulis od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena...
Sve reči na slovo a