Skip to main content

Ab intestato značenje

šta znači Ab intestato

Na latinici: Definicija i značenje reči Ab intestato (latinski ab intestato)pravo: bez testamenta

Reč Ab intestato sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. аб интестато) прав. без тестамента


Ab hodierno od danas, od današnjeg dana....
Ab hink prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena....
Ab ovo ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova...
Ab intestato prav. bez testamenta...
Ab instancija prav. v. pod instancija. ...
Ab inkunabulis od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena...
Sve reči na slovo a