Skip to main content

Ab hink značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski ab hine)pravo: otada, počevši od toga dana, od toga vremena.

Reč Ab hink napisana unazad: knih ba i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аб хине) прав. отада, почевши од тога дана, од тога времена.

Slično: 
Ab hodierno od danas, od današnjeg dana....
Ab hink prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena....
Ab ovo ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova...
Ab intestato prav. bez testamenta...
Ab instancija prav. v. pod instancija. ...
Ab inkunabulis od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena...
Sve reči na slovo a