Skip to main content

Ab hodierno značenje

šta znači Ab hodierno

Na latinici: Definicija i značenje reči Ab hodierno (latinski ab hodierno) od danas, od današnjeg dana.

Reč Ab hodierno sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аб ходиерно) од данас, од данашњег дана.


Ab hodierno od danas, od današnjeg dana....
Ab hink prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena....
Ab ovo ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova...
Ab intestato prav. bez testamenta...
Ab instancija prav. v. pod instancija. ...
Ab inkunabulis od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena...
Sve reči na slovo a