Skip to main content

Ab ovo značenje

šta znači Ab ovo

Na latinici: Definicija i značenje reči Ab ovo (latinski ab ovo od jajeta) ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova

Reč Ab ovo sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. аб ово од јајета) испочетка, сасвим испочетка, изнова, из основа


Ab hodierno od danas, od današnjeg dana....
Ab hink prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena....
Ab ovo ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova...
Ab intestato prav. bez testamenta...
Ab instancija prav. v. pod instancija. ...
Ab inkunabulis od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena...
Sve reči na slovo a