Skip to main content

Ab inicio značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski ab initio) od početka

Reč Ab inicio napisana unazad: oicini ba i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аб инитио) од почетка

Slično: 
Ab hodierno od danas, od današnjeg dana....
Ab hink prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena....
Ab ovo ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova...
Ab intestato prav. bez testamenta...
Ab instancija prav. v. pod instancija. ...
Ab inkunabulis od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena...
Sve reči na slovo a