Skip to main content

Ab inicio značenje

šta znači Ab inicio

Na latinici: Definicija i značenje reči Ab inicio (latinski ab initio) od početka

Reč Ab inicio sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аб инитио) од почетка


Ab hodierno od danas, od današnjeg dana....
Ab hink prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena....
Ab ovo ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova...
Ab intestato prav. bez testamenta...
Ab instancija prav. v. pod instancija. ...
Ab inkunabulis od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena...
Sve reči na slovo a