Skip to main content

Aboco značenje

šta znači Aboco

Na latinici: Definicija i značenje reči Aboco (ital. abozzo) prvi nacrt, skida jedne slike; ebot

Reč Aboco sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. абоззо) први нацрт, скида једне слике; ебот


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a