Skip to main content

Abortivan značenje

šta znači Abortivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Abortivan medicina: koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni;figurativno: skraćen, brzo završen, ugušen u samom začetku, u k lici; zakržljao, neplodan, jalov; abortivni postupak skraćeni postupak, skraćivanje

Reč Abortivan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: мед. који изазива побаци-вање, побачајни; фиг. скраћен, брзо завршен, угушен у самом зачетку, у к лици; закржљао, неплодан, јалов; абортивни поступак скраћени поступак, скраћивање


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a