Skip to main content

Aborticidij(um) značenje

šta znači Aborticidij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Aborticidij(um) (od latinske reči: aborticidium) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje začetka (zametka) iz materice

Reč Aborticidij(um) sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. абортицидиум) убијање плода у материно] утроби; насилно или вештачке избацивање зачетка (заметка) из материце


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a