Skip to main content

Aboripši značenje

šta znači Aboripši

Na latinici: Definicija i značenje reči Aboripši (od latinske reči: aborigines, latinski ab od, origo poreklo, početak) pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici (za razliku od kolonista).

Reč Aboripši sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. аборигинес, лат. аб од, ориго порекло, почетак) пл. староседеоци, прастановници, уроñеници (за разлику од колониста).


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a