Skip to main content

Abortivum značenje

šta znači Abortivum

Na latinici: Definicija i značenje reči Abortivum (latinski abortivum)medicina: pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abortiva

Reč Abortivum sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. абортивум) мед. побачајно средство, средство за извршавање побача-ја; ал. абортива


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a