Skip to main content

Abolicija značenje

šta znači Abolicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abolicija

abolicija ž iravn. o v. ukidanje f} (prekidanje krivičnog postupka bez posledica po okrivljenog) amnestija, pomilovanje, oprost, zaborav, remi sija, oproštaj, oslobađanje, pošteda, milost, ukinuće, poništenje (postup ka), puštanje iz zatvora, oslobođenje, oproštenje, aman pel., proštenje arh. 

Reč Abolicija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: аболиција ж иравн. о в. укидање ф} (прекидање кривичног поступка без последица по окривљеног) амнестија, помиловање, опрост, заборав, реми сија, опроштај, ослобађање, поштеда, милост, укинуће, поништење (поступ ка), пуштање из затвора, ослобођење, опроштење, аман пел., проштење арх.&нбсп;


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a