Skip to main content

Abolicionisti značenje

šta znači Abolicionisti

Na latinici: Definicija i značenje reči Abolicionisti (latinski abolitio) pl. politička stranka u Sev. Americi koja je radila na ukidanju ropstva; pristalice pokreta za ukidanje nadzora nad prostitucijom i javnim kućama.

Reč Abolicionisti sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. аболитио) пл. политичка странка у Сев. Америци која је радила на укидању ропства; присталице покрета за укидање надзора над проституцијом и јавним кућама.


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a