Skip to main content

Abolicionizam značenje

šta znači Abolicionizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Abolicionizam (latinski abolitio) pokret kome je cilj abollcija,to jest ukidanje nekog običaja, sudskog postupka i uopšte nekog zlog stanja; naročito, ranije: pokret za ukidanje ropstva u Severnoj Americi; pokret za ukidanje državnog nadzora i za priznanje prostitucije

Reč Abolicionizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. аболитио) покрет коме је циљ аболлција, тј. укидање неког обичаја, судског поступка и уопште неког злог стања; нарочито, раније: покрет за укидање ропства у Северној Америци; покрет за укидање државног надзора и за признање проституције


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a