Skip to main content

Abominacija značenje

šta znači Abominacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abominacija (od latinske reči: abominatio) gnusoba, užas, gadost, sramno delo, skvrnavno delo; skrnavljenje, oskvrnjenje.

Reč Abominacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. абоминатио) гнусоба, ужас, гадост, срамно дело, скврнавно дело; скрнављење, оскврњење.


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a