Skip to main content

Abominalan značenje

šta znači Abominalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Abominalan (latinski aboroinalis) odvratan, mrzak.

Reč Abominalan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. абороиналис) одвратан, мрзак.


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a