Skip to main content

Abonent značenje

šta znači Abonent

Na latinici: Definicija i značenje reči Abonent

 m pretplatnik, prenume rant, ab onirac arh.

Reč Abonent sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: &нбсп;м претплатник, пренуме рант, аб онирац арх.


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a