Skip to main content

Aboripšalan značenje

šta znači Aboripšalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aboripšalan (vlatinski aboriginalis) prvotni, prvobitan; starosedelački, domaći, samonikao

Reč Aboripšalan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (влат. аборигиналис) првотни, првобитан; староседелачки, домаћи, самоникао


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a