Skip to main content

Abortirati značenje

šta znači Abortirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Abortirati

(latinski abortare) izvršiti abor-tus, pobaciti, pobacivati, pometnuti, po-metati; bog. ne doneti plod.

Reč Abortirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. абортаре) изврšити абор-тус, побацити, побацивати, пометнути, по-метати; бог. не донети плод.


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a