Skip to main content

Ada značenje

šta znači Ada

Na latinici: Definicija i značenje reči Ada (tur. ada) rečno ili jezersko ostrvo

Reč Ada napisana unazad: adA i sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (тур. ада) речно или језерско острво

Slično: 
Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a