Skip to main content

Adapter značenje

šta znači Adapter

Na latinici: Definicija i značenje reči Adapter (latinski adaptare) ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkcijama (npr. televizora da bi primao više programa, radija da prima stereo-emisije islično:).

Reč Adapter sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. адаптаре) уреñај за прилагоñавање елемената, апарата и др. неким новим функцијама (нпр. телевизора да би примао више програма, радија да прима стерео-емисије и сл.).


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a