Skip to main content

Adamsit značenje

šta znači Adamsit

Na latinici: Definicija i značenje reči Adamsit (po pronalazaču Amerikancu Rodže-ru Adamsitu) vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otrov

Reč Adamsit sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (по проналазачу Американцу Родже-ру Адамситу) врста гаса који нарочито делује на кожу и дисајне канале; бојни отров


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a