Skip to main content

Adañeto značenje

šta znači Adañeto

Na latinici: Definicija i značenje reči Adañeto (ital. adagietto) muz. malo sporije; muzički komad koji treba izvoditi manje lagano; adadžeto.

Reč Adañeto sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. адагиетто) муз. мало спорије; музички комад који треба изводити мање лагано; ададжето.


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a