Skip to main content

Adañisimo značenje

šta znači Adañisimo

Na latinici: Definicija i značenje reči Adañisimo (ital. adagissimo) .itz veoma lagano, što lakše; adadžisimo.

Reč Adañisimo sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. адагиссимо) .итз веома лагано, што лакше; ададжисимо.


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a