Skip to main content

Adakcija značenje

šta znači Adakcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adakcija (latinski adactio, adigere) upornost, prisiljavanje, primoravanje

Reč Adakcija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. адацтио, адигере) упорност, присиљавање, приморавање


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a