Skip to main content

Adam značenje

šta znači Adam

Na latinici: Definicija i značenje reči Adam (hebr. adamah zemlja, čovek napravljen od zemlje) nit. po jevrejskom i hrišćanskom verovanju, prvi čovek, koga je Bog napravio od zemlje i udahnuo mu besmrtnu dušu.

Reč Adam sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (хебр. адамах земља, човек направљен од земље) нит. по јеврејском и хришћанском веровању, први човек, кога је Бог направио од земље и удахнуо му бесмртну душу.


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a