Skip to main content

Adaño asai značenje

šta znači Adaño asai

Na latinici: Definicija i značenje reči Adaño asai (ital. adagio assai) muz. veoma lagano; adaño di molto

Reč Adaño asai sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (итал. адагио ассаи) муз. веома лагано; адаñо ди молто


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a