Skip to main content

Adaño značenje

šta znači Adaño

Na latinici: Definicija i značenje reči Adaño (ital. adagio) muz. blago, lagano, tiho; ozbiljno, dostojanstveno; muzički komad koji treba izvoditi blago i lagano; adadžo

Reč Adaño sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. адагио) муз. благо, лагано, тихо; озбиљно, достојанствено; музички комад који треба изводити благо и лагано; ададжо


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a