Skip to main content

Adaptacija značenje

Šta znači Adaptacija


Adaptacija

latinica:

Definicija i značenje reči Adaptacija

(latinski adaptatio) prilagoñavanje, prilagoñenje, prilagoñenost; podešavanje; primena; adapcija

Reč Adaptacija napisana unazad: ajicatpada

Adaptacija se sastoji od 10 slova.

sta je Adaptacija

Slično:
Šta znači Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-redi...
Šta znači Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Šta znači Adaptivan prilagodljiv...
Šta znači Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim n...
Šta znači Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema i...
Šta znači Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; ...