Skip to main content

Adefagija značenje

šta znači Adefagija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adefagija (od grčke reči: adephagfa) med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di (ital. a di)trgovina: istog dana (platiti menicu), tj. po viñenju;isto znači i a vista.

Reč Adefagija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. адепхагфа) мед- прождрљи-вост, превелика жеља за јелом. а ди (итал. а ди) трг. истог дана (платити меницу), тј. по виñењу; уп. а виста.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a