Skip to main content

Adesiv značenje

šta znači Adesiv

Na latinici: Definicija i značenje reči Adesiv (latinski adessivus biti prisutan, biti tu) lingvistika: u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nekoga ili nečega ili da mu je blizu.

Reč Adesiv sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. адессивус бити присутан, бити ту) лингв. у угрофинским језицима: падеж који значи да је нешто код некога или нечега или да му је близу.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a