Skip to main content

Adeps značenje

šta znači Adeps

Na latinici: Definicija i značenje reči Adeps (latinski adeps) mast, salo.

Reč Adeps sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. адепс) маст, сало.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a