Skip to main content

Adespoton značenje

šta znači Adespoton

Na latinici: Definicija i značenje reči Adespoton (od grčke reči: adespoton) imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet (arap. -adat,od turske reči: adet) običaj, navika, tradicija; šerijatsko pravo, običajno pravo kod islamskih naroda.

Reč Adespoton sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. адеспотон) имање без господара; дело коме се не зна творац. адет (арап. -адат, тур. адет) обичај, навика, традиција; шеријатско право, обичајно право код исламских народа.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a