Skip to main content

Adekvacija značenje

šta znači Adekvacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adekvacija (latinski adaequatio) izjednačenje, podešavanje, podešenost

Reč Adekvacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адаеqуатио) изједначење, подешавање, подешеност


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a