Skip to main content

Adekvatan značenje

šta znači Adekvatan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adekvatan (latinski adaequatus) izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, podesan; adekvatan pojam logika: onaj koji tačno izražava suštinu svoga predmeta; adek-vatno saznanje ono koje je u punoj saglasnosti sa suštinom saznatoga.

Reč Adekvatan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. адаеqуатус) изједначен, једнак; подударан, одговарајући, подесан; адекватан појам лог. онај који тачно изражава суштину свога предмета; адек-ватно сазнање оно које је у пуној сагласности са суштином сазнатога.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a