Skip to main content

Adekvativ značenje

šta znači Adekvativ

Na latinici: Definicija i značenje reči Adekvativ (latinski adaequare izjednačiti) nepravilna funkcija komparativa prideva u konstrukcijama s „paležom poreñenja" imenice koja svojim leksičkim značenjem označava predmet koji ima najviši stupanj date osobine (npr. „A on ljući njegda guje ljute").

Reč Adekvativ sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. адаеqуаре изједначити) неправилна функција компаратива придева у конструкцијама с „палежом пореñења" именице која својим лексичким значењем означава предмет који има највиши ступањ дате особине (нпр. „А он љући његда гује љуте").


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a