Skip to main content

Adelfizam značenje

šta znači Adelfizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Adelfizam (od grčke reči: adelphos brat) bratstvo, zbratimljavanje, bratimstvo. adelfija (od grčke reči: adelphos brat) zbratimlje-nost; bog. sraslost prašničnih niti.

Reč Adelfizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аделпхос брат) братство, збратимљавање, братимство. аделфија (грч. аделпхос брат) збратимље-ност; бог. сраслост прашничних нити.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a