Skip to main content

Adelopodi značenje

šta znači Adelopodi

Na latinici: Definicija i značenje reči Adelopodi (od grčke reči: adelos prikriven, nejasan, PUS, podos noga)zoologija: životinje koje izgledaju kao da nemaju nogu,to jest u kojih su noge skrivene

Reč Adelopodi sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аделос прикривен, нејасан, ПУС, подос нога) зоол. животиње које изгледају као да немају ногу, тј. у којих су ноге скривене


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a