Skip to main content

Ademcio civitatis značenje

šta znači Ademcio civitatis

Na latinici: Definicija i značenje reči Ademcio civitatis (latinski ademptio civitatis)pravo: oduzimanje prava grañanstva, prote-rivanje iz grada.

Reč Ademcio civitatis sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (лат. адемптио цивитатис) прав. одузимање права граñанства, проте-ривање из града.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a