Skip to main content

Adenoskleroza značenje

šta znači Adenoskleroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Adenoskleroza (od grčke reči: aden, sklerćs tvrd)medicina: stvrdnjavanje, zakrečavanje limfnih sudova, prouzrokovano obično sifilisom.

Reč Adenoskleroza sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аден, склерћс тврд) мед. стврдњавање, закречавање лимфних судова, проузроковано обично сифилисом.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a